donderdag 27 jan 2022
Share to Facebook 
Verhuizingen

Verhuizingen

Katwijk Express is een bekend Verhuisbedrijf. Dit houdt in dat wij voldoen ervaring hebben aan een goed vakmanschap, schone en veilige verhuiswagens, gekwalificeerde hulpmaterialen en gereedschap, en vakbekwaam personeel. ...

Speciaal vervoer

Speciaal vervoer

Ook op het gebied van speciaal vervoer hebben wij ruime ervaring; wij nemen alle voorzorgmaatregelen en gaan met de beste zorg voor uw kostbare eigendommen om. Bijvoorbeeld wordt uw schilderij in een speciale krat ingepakt....

Koeriersdienst

Koeriersdienst

Een envelop van uw bureau naar de andere kant van de straat, of uw hele bureau naar de andere kant van het land. Alles kan en altijd beschikbaar... ...

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst; 
 • Verhuizer: Katwijk Express het bedrijf dat beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt; 
 • Verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij Katwijk Express 
zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen ten vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg; 
 • Verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt; 
 • Inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier. 
 • Consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
 • Bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk. 
 • Vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van verhuisgoederen, zoals genoemd in artikel 6:96BW. 


Katwijk Express

 • Wij handelen volgens de regels van het RIVM voor uw en onze gezondheid
  Heeft u hier vragen over neem gerust contact met ons op.
 • Bent u benieuwd naar onze tarieven ?
 • Heeft u een project waarvoor u het vervoer wilt regelen ?
 • U bent bij ons bekend en u heeft een opdracht ?

  BEL ONS 06 - 24 26 70 34 / 071-4076874
  OF info@katwijkexpress.nl

www.keizerspartycatering.nl

Verhuisdozen

Hoeveel verhuisdozen zijn nodig bij een gemiddelde verhuizing? Dat ligt aan het aantal kamers en aantal gezinsleden. Als je alleen woont in een 1 of 2 kamerwoning heb je gemiddeld 20 verhuisdozen nodig. Een klein gezin gebruikt al snel 40 tot 60 verhuisdozen.

Verhuisdozen

Verhuisplanning

Waar moet je wanneer aan denken?

 • Zo snel mogelijk mee beginnen
 • Vier tot twee weken voor de verhuizing
 • Laatste twee weken voor de verhuizing
 • Laatste paar dagen voor de verhuizing
 • Op de laatste dag en avond voor de verhuizing
 • Op de verhuisdag zelf
 • Bij aankomst in nieuwe woning
 • Na de verhuizing