donderdag 27 jan 2022
Share to Facebook 
Verhuizingen

Verhuizingen

Katwijk Express is een bekend Verhuisbedrijf. Dit houdt in dat wij voldoen ervaring hebben aan een goed vakmanschap, schone en veilige verhuiswagens, gekwalificeerde hulpmaterialen en gereedschap, en vakbekwaam personeel. ...

Speciaal vervoer

Speciaal vervoer

Ook op het gebied van speciaal vervoer hebben wij ruime ervaring; wij nemen alle voorzorgmaatregelen en gaan met de beste zorg voor uw kostbare eigendommen om. Bijvoorbeeld wordt uw schilderij in een speciale krat ingepakt....

Koeriersdienst

Koeriersdienst

Een envelop van uw bureau naar de andere kant van de straat, of uw hele bureau naar de andere kant van het land. Alles kan en altijd beschikbaar... ...

Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd: 
 
 • een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid; 
 • een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvormingsmethode zeer nauwkeurig worden omschreven. 
Wanneer op verzoek van de klant een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden overschreden 2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden door Katwijk Express, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen: 
 • het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen; 
 • het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar 
nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken; 
 • handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van 
lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed. Katwijk Express mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;
 de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 4 en de garanties in artikel 7.
 • Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen zijn in de verhuisprijs niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen. 4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan Katwijk Express volgens deze voorwaarden andere kosten is verschuldigd, of in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren.
 • Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door Katwijk Express te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen.
 • Onder minderwerk wordt verstaan bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen werkzaamheden ten aanzien waarvan de Katwijk Express en de klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door Katwijk Express zullen worden verricht.
 • In het geval er geen verhuisprijs is overeengekomen heeft Katwijk Express recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

Katwijk Express

 • Wij handelen volgens de regels van het RIVM voor uw en onze gezondheid
  Heeft u hier vragen over neem gerust contact met ons op.
 • Bent u benieuwd naar onze tarieven ?
 • Heeft u een project waarvoor u het vervoer wilt regelen ?
 • U bent bij ons bekend en u heeft een opdracht ?

  BEL ONS 06 - 24 26 70 34 / 071-4076874
  OF info@katwijkexpress.nl

www.keizerspartycatering.nl

Verhuisdozen

Hoeveel verhuisdozen zijn nodig bij een gemiddelde verhuizing? Dat ligt aan het aantal kamers en aantal gezinsleden. Als je alleen woont in een 1 of 2 kamerwoning heb je gemiddeld 20 verhuisdozen nodig. Een klein gezin gebruikt al snel 40 tot 60 verhuisdozen.

Verhuisdozen

Verhuisplanning

Waar moet je wanneer aan denken?

 • Zo snel mogelijk mee beginnen
 • Vier tot twee weken voor de verhuizing
 • Laatste twee weken voor de verhuizing
 • Laatste paar dagen voor de verhuizing
 • Op de laatste dag en avond voor de verhuizing
 • Op de verhuisdag zelf
 • Bij aankomst in nieuwe woning
 • Na de verhuizing